wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona głównaPrawoZmiany w szkoleniu i egzaminowaniu zawodowych kierowców

Zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu zawodowych kierowców

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 673 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Wchodzi ono w życie 25 kwietnia br., z wyjątkiem tych przepisów, dla których przewidziano dłuższe vacatio legis.

Nowe rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowisk transportowych pracodawców oraz samych kierowców, racjonalizując proces uzyskiwania i przedłużania uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonywania przewozów drogowych. Uwagi zgłoszone przez związek pracodawców Transport i Logistyka Polska, podczas konsultacji społecznych tego aktu prawnego, zostały w znacznej mierze uwzględnione w opublikowanych przepisach.

Ważne!

Wśród istotnych z transportowego punktu widzenia zmian należy odnotować:

– zwolnienie podmiotów prowadzących szkolenia z obowiązku weryfikacji w profilu kierowcy zawodowego aktualności orzeczeń lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań odpowiednio zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – pozwoli to na wykonywanie tych badań bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wydanie prawa jazdy lub karty kwalifikacji kierowcy, a tym samym wydłuży okres ważności tych dokumentów;

– odejście od obowiązku potwierdzania wpisów w dokumentacji w systemie teleinformatycznym ośrodka szkolenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na rzecz unikalnego identyfikatora i hasła nadanych w ww. systemie – to ułatwienie wraz z innymi rozwiązaniami wprowadzanymi przez rozporządzenie uprości wewnętrzne procedury, co może pozwolić na obniżenie kosztów działania jednostek szkolących;

– zaliczenie do modułów szkolenia okresowego zawierających zajęcia praktyczne tych jednostek dydaktycznych, które są prowadzone w sali (np. na trenażerach tachografów cyfrowych);

– w odniesieniu do nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learnig) – rozszerzenie zakresu tego szkolenia o nowe formy zajęć takie, jak ćwiczenia, pokazy, prezentacje lub testy; wprowadzenie możliwości zmiany kolejności przeprowadzanych zajęć; a także odejście od obowiązku potwierdzania logowania do systemu przez kody wysyłane na telefon osoby szkolonej;

– wprowadzenia zasady, iż godzina zajęć i ćwiczeń jest równa 60 minutom, a w każdej godzinie uwzględnia się także przerwę w zajęciach i ćwiczeniach trwającą od 5 do 10 minut – co z jednej strony pomoże skrócić okres szkolenia, a z drugiej strony będzie zgodne z wytycznymi dot. nauczania dorosłych;

– przywrócenie wydawania osobie szkolonej świadectwa kwalifikacji zawodowej w postaci papierowej.

Niepełny efekt

Opublikowane rozporządzenie jest kolejnym przykładem, że dialog społeczny rozpoczęty przez obecne kierownictwo Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury może przynieść dobre rezultaty.

Organizacji pracodawców branżowych Transport i Logistyka Polska nie udało się przekonać Ministerstwa Infrastruktury do wycofania się z wprowadzonego w marcu 2022 roku rozwiązania wprowadzającego Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) oraz nakładającego obowiązki związane z tym profilem na kierowców, ośrodki szkolenia i na wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. TiLP stoi na stanowisku, że jego wdrożenie odbyło się z naruszeniem prawa w zakresie przekroczenia ustawowych delegacji oraz nieuprawnionego przetwarzania danych przez niektóre z podmiotów upoważnionych do tego w przepisach wykonawczych.

Uważa także, iż oprócz zysków dla dostawców usług teleinformatycznych, wdrożenie PKZ-tu nie dało żadnych pozytywnych efektów w zakresie lepszego przygotowania zawodowego kierowców do wykonywania zadań służbowych związanych z przewozem drogowym i dosyć niewielkie (nieproporcjonalnie małe w stosunku do kosztów społecznych) efekty walce z nieuczciwą konkurencją i szarą strefą w szkoleniach.

Źródło: TiLP

Powiązane artykuły

OBSERWUJ NAS!

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok

 

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER

Zapisz się do newslettera


Zrównoważony rozwój

Opinie

Po godzinach

Zapowiedź