sobota, 13 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościH2POLAND i NetZero Forum już w kwietniu

H2POLAND i NetZero Forum już w kwietniu

W dniach 24-25 kwietnia 2024 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND oraz Środkowoeuropejskie Forum Dekarbonizacji NetZero. FleetLOG jest patronem medialnym wydarzenia.

Cele, które w ostatnich latach wyznacza Komisja Europejska, związane z ochroną środowiska i klimatu powodują, że dekarbonizacja przemysłu stała się ważna dla całego Starego Kontynentu. W coraz większym stopniu dostrzegamy, że „zielone” podejście do produkcji i konsumpcji nie są jedynie kwestią ekologii, lecz stają się celami strategicznymi dla całej gospodarki. W tym kontekście ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz rozwój technologii zero- i niskoemisyjnych jawią się jako katalizatory pozytywnych zmian.

Wieloaspektowy charakter dekarbonizacji przekłada się na różnorodne korzyści dla gospodarki.

– Nowe inwestycje w niskoemisyjne rozwiązania oraz innowacyjne technologie nie tylko zrewolucjonizują branże, ale także stworzą nowe miejsca pracy i wprowadzą wyższe standardy jakościowe. Jest to szansa na bardziej zrównoważoną przyszłość oraz kluczowy element budowy przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku. Już w kwietniu Poznań stanie się gospodarzem targów poświęconych technologiom wodorowym i dekarbonizacyjnym – mówi Piotr Drozdowski, dyrektor H2POLAND & NetZero Forum.

Europejski System Handlu Emisjami

Jednym z kluczowych czynników wpływających na konkurencyjność produkcji, jest podatek ETS. Wśród nowych regulacji znajdują się m.in.: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), stopniowe wycofywanie darmowych uprawnień w systemie handlu emisjami (ETS), nowe regulacje dla transportu drogowego i budynków (ETS II) czy Społeczny Fundusz Klimatyczny. Wprowadzenie tych mechanizmów jest krokiem UE mającym na celu zapobieganie zmianom klimatu.

Każdy z tych mechanizmów stawia przed Unią Europejską problemy, zwłaszcza co do ich możliwego wpływu na ceny energii oraz produktów powstających w UE, a także na ogólną konkurencyjność niektórych branż. Dlatego wartość tych regulacji wymaga ciągłej analizy i monitorowania, tak aby znaleźć równowagę pomiędzy celami klimatycznymi, a utrzymaniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

H2POLAND

Transformacja energetyczna

Kolejne tematy Forum poświęcone będą Dyrektywie RED III, która weszła w życie w listopadzie 2023 roku. Polska, tak jak wiele innych państw członkowskich, musi dostosować się do jej postanowień, dotyczących m. in. celów związanych z udziałem energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii do 2030 roku.

Rola wodoru w systemie elektroenergetycznym, koszty transformacji energetycznej, magazynowanie wodoru, bezpieczeństwo infrastruktury wodorowej oraz certyfikacja w sektorze wodorowym – to kolejne tematy forum. Eksperci przedstawią różne perspektywy dotyczące transportu wodoru, rodzajów magazynów, aspektów bezpieczeństwa czy wyzwań związanych z certyfikacją sprzętu oraz personelu.

Surowce krytyczne

Odejście od stosowania paliw kopalnianych, nie może być procesem, który ma pozbawić ludzkość paliw, energii czy obniżyć jakość życia, ale przebiegać w sposób planowany, zrównoważony oraz bezpieczny. Należy zdać sobie sprawę z faktu, że taka transformacja wymagać będzie znacznego zwiększenia mocy produkcyjnych czy wydobycia w obszarach, które do tej pory nie były kluczowe. Nowe technologie wytwarzania, przesyłu i magazynowania energii oraz rozwój tych już dojrzałych zwiększy zapotrzebowanie na szereg surowców określanych obecnie jako krytyczne.

– Podczas H2POLAND & NetZero Forum przybliżymy zagadnienia związane z dyrektywą CRM, wyzwaniami w obszarze surowców krytycznych niezbędnych dla transformacji energetycznej. Chcemy również zwrócić uwagę na fakt że bezpieczeństwo surowcowe wymaga zasadniczego wzrostu udziału technologii recyklingu w łańcuchy dostaw surowców krytycznych – mówi Robert E. Przekop, prof. dr hab. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Blue Deal

Jaka jest rola wody w transformacji energetycznej? Jak wykorzystanie zasobów wodnych i innowacje mogą wspierać zrównoważony rozwój i realizację celów Porozumienia Paryskiego. Oczekuje się, że wynikająca z panelu dyskusja przyczyni się do lepszego zrozumienia możliwości, jakie oferuje połączenie zasobów wodnych i wodoru, a także pomoże w identyfikacji kluczowych obszarów wymagających dalszych badań i inwestycji. Blue Deal jest także szansą dla regionów na pozyskanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej.

www.h2poland.com.pl

Powiązane artykuły

OBSERWUJ NAS!

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok

 

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER

Zapisz się do newslettera


Zrównoważony rozwój

Opinie

Po godzinach

Zapowiedź