piątek, 24 maja, 2024
Strona głównaAktualnościZgubiona karta kierowcy – jak postępować i uniknąć konsekwencji

Zgubiona karta kierowcy – jak postępować i uniknąć konsekwencji

Gdy karta kierowcy zaginęła lub padła ofiarą kradzieży, należy bezzwłocznie podjąć kluczowe kroki. Warto być przygotowanym na taką sytuację, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Przede wszystkim, zanim rozpoczniesz kolejny przewóz, powinieneś wydrukować dane z tachografu odnośnie prowadzonego pojazdu. Na tym dokumencie trzeba podać informacje identyfikujące kierowcę, takie jak nazwisko i numer prawa jazdy lub karty kierowcy, wraz z własnym podpisem.

Po zakończeniu przewozu, niezwykle istotne jest również wydrukowanie danych z tachografu. Muszą one zawierać informacje dotyczące okresów rejestrowanych przez tachograf od momentu pierwszego wydruku. Należy te dane uzupełnić o okresy, które nie zostały uwzględnione przez tachograf, takie jak inna praca, gotowość oraz odpoczynek. Następnie należy podać dane, które pozwalają na identyfikację kierowcy, włączając w to nazwisko i numer prawa jazdy lub karty kierowcy, a także własny podpis.

Jak uniknąć kłopotów?

Warto również pamiętać, że w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia karty kierowcy, niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni kalendarzowych, należy złożyć wniosek o kartę zastępczą w odpowiednich organach w państwie członkowskim, w miejscu zamieszkania. W Polsce, tę funkcję pełni Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Organ ten ma obowiązek wydać kartę zastępczą w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku utraty karty kierowcy, kierowca ma prawo kontynuować jazdę bez fizycznej karty przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych. Jeśli jednak konieczny jest powrót pojazdu do bazy, ten okres może być wydłużony. Warunkiem jest jednak, że kierowca potrafi udowodnić brak możliwości posiadania lub używania karty w danym czasie. W tym okresie konieczne jest regularne wykonywanie wydruków danych, jak opisano powyżej, zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu pracy. Dzięki temu unikniesz nieporozumień i utraty ważnych informacji.

Kary za jazdę bez karty kierowcy – skutki i konsekwencje

Kiedy kierowca zdecyduje się na jazdę bez karty, naraża się na poważne konsekwencje prawne. Jednak kary za ten czyn nie spadają tylko na niego, ale również mogą dotknąć właściciela firmy oraz osoby zarządzającej transportem.

Warto zwrócić uwagę, że

kierowca, który nie rejestruje swojej aktywności, prędkości pojazdu i przebytej trasy na karcie kierowcy, może spodziewać się kary wynoszącej aż 2000 zł.

Co istotne, używanie cudzej karty również nie jest rozwiązaniem. Pożyczenie karty od innego kierowcy może zakończyć się mandatem w identycznej wysokości, czyli 2000 zł.

Dodatkowe konsekwencje prawne grożą za brak odpowiednich wydruków związanych z uszkodzeniem, zgubieniem lub kradzieżą karty kierowcy. Każdy brakujący wydruk jest karany kwotą 200 zł. Jeśli kierowca wykonał wydruki, ale nie opisał ich prawidłowo, to grozi mu kara w wysokości 100 zł za każdy dzień, w którym te wydruki były nieprawidłowe. Warto pamiętać, że kontrola może objąć aż 28 dni poprzedzających oraz dzień bieżący. Dlatego prawidłowo sporządzone i opisane wydruki stanowią ważny element ochrony portfela kierowcy.

Jaka kara dla menedżera floty?

Osoby zarządzające transportem również nie pozostają bezkarne. W przypadku, gdy kierowca nie ma ważnej karty, osoba zarządzająca może zostać ukarana kwotą 500 zł. Przedsiębiorca, który pozwala na wykonywanie przewozów drogowych przez kierowcę bez ważnej karty w pojeździe wyposażonym w tachograf cyfrowy, może natomiast ponieść karę wynoszącą 2000 zł. Dlatego też, przestrzeganie przepisów i dbałość o ważność kart kierowcy stanowią istotny element zarówno dla kierowców, jak i firm transportowych.

Więcej informacji na stronie: https://www.ocrk.pl/jazda-bez-karty-kierowcy-lub-z-niewazna-karta-konsekwencje-procedura-sprawdzania/

Powiązane artykuły

OBSERWUJ NAS!

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok

 

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER

Zapisz się do newslettera


Zrównoważony rozwój

Opinie

Po godzinach

Zapowiedź