piątek, 19 lipca, 2024

Czynsze rosną

Czynsze rosną. W 2023 roku globalny wzrost stawek czynszów za nieruchomości logistyczne wyniósł 6%, co wskazuje na odporność tego segmentu.

Tak wynika z Indeksu Czynszów Nieruchomości Logistycznych Prologis (Prologis Logistics Rent Index). Powstaje on w wyniku połączenia specjalistycznej wiedzy ekspertów Prologis na temat lokalnego rynku z autorskimi danymi w celu analizy trendów wzrostu efektywnego czynszu netto na rynkach Ameryki Północnej, Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. Stawki czynszu na poziomach regionalnym i globalnym są średnimi ważonymi opartymi na szacunkach przychodów rynkowych (zasoby rynkowe pomnożone przez rynkową stawkę czynszu).

Wg indeksu na niemal wszystkich światowych rynkach odnotowano wzrost czynszów realnych, przy dodatnim popycie i niskim wskaźniku pustostanów. Występuje również potrzeba modyfikacji łańcuchów dostaw w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania konsumentów, wyzwania operacyjne i utrzymujące się zakłócenia.

Europa zdrożeje za chwilę

Na pozycję światowego lidera wysunęła się Ameryka Łacińska, ponieważ czynsze w Meksyku wzrosły o 19%, co było spowodowane niezwykle niskim współczynnikiem pustostanów, szybko rosnącymi kosztami odtworzenia oraz pojawieniem się nowego, trwałego trendu nearshoringu.

Większość rynków odnotowała dodatni realny wzrost czynszów. W 2023 roku średnie globalne i regionalne zaniżała jedynie garstka rynków – jedne spowalniały po rekordowych wzrostach czynszów w latach 2021–2022, inne borykały z nadwyżką podaży. Klienci poszukują powierzchni na terenach, gdzie budowa jest prawie niemożliwa. Aktywność budowlana wzrasta, ale jest niespójna w różnych regionach geograficznych, ponieważ rosną bariery regulacyjne i występuje coraz większy deficyt gruntów.

Koszty budowy biją historyczne rekordy na większości światowych rynków. Szczególnie gwałtownie wzrosły w latach 2021–2022. Wzrost płac w budownictwie nadal wyprzedza inflację, a rosnące stopy procentowe wolne od ryzyka zwiększyły koszty zadłużenia i oczekiwania dotyczące zwrotu z inwestycji.

W 2023 roku na świecie pojawiły się pewne rozbieżności: pod wpływem konkurencji ze strony projektów produkcyjnych i infrastrukturalnych w Stanach Zjednoczonych koszty budowy wzrosły, ale spadły w Europie.

W przyszłości Europa prawdopodobnie odnotuje niższą wartość maksymalną wskaźnika pustostanów podczas nadchodzącego minicyklu, ponieważ liczba rozpoczętych budów zmniejszyła się wcześniej niż w USA oraz na innych światowych rynkach.

Poprawa sytuacji w zakresie popytu może spowodować, że wzrost czynszów dynamicznie przyspieszy, ponieważ na wiele rynków, zarówno na kontynencie, jak i w Wielkiej Brytanii, powraca niedobór.

Powiązane artykuły

OBSERWUJ NAS!

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok

 

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER

Zapisz się do newslettera


Zrównoważony rozwój

Opinie

Po godzinach

Zapowiedź