poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Strona głównaPrawoNowa ustawa o delegowaniu kierowców

Nowa ustawa o delegowaniu kierowców

28 lipca 2023 r. prezydent podpisał ustawę o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Ustawa częściowo wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, tj. 18 sierpnia 2023 r. Jakie zmiany czekają branżę transportową w związku z uchwaleniem nowego prawa?

Ustawa ukazała się już w Dzienniku Ustaw. Jej przepisy stanowią przede wszystkim implementację unijnych dyrektyw dotyczących delegowania kierowców, składających się na tak zwany Pakiet Mobilności, co stanowi wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r.).

Dla przewoźników spoza Polski

W ramach nowelizacji zmieniono szereg ustaw, w tym ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o transporcie drogowym, o czasie pracy kierowców, ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT), a także ustawę o tachografach.

Przepisy nowej ustawy będą miały zastosowanie do przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie i kierują tymczasowo kierowcę będącego jego pracownikiem do pracy na terytorium Polski, w związku z realizacją usługi transportu drogowego.

Najważniejsze zasady

W ramach ustawy określono najważniejsze zasady dotyczące:

●      delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

●      kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem kierowców;

●      kontroli drogowej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

●      współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przekazywania informacji związanych z delegowaniem kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

●      współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium;

●      postępowania związanego z nakładaniem kar za naruszenie przepisów.

Obowiązki przy delegowaniu kierowców

Podstawowym obowiązkiem przewoźnika delegującego będzie zgłoszenie kierowcy przez system informatyczny IMI, który został wdrożony w ramach Pakietu Mobilności i pozwala na delegowanie kierowców na terenie całej Unii Europejskiej. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w momencie rozpoczęcia pracy przez delegowanego kierowcę, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku na elektronicznym formularzu dostępnym w systemie IMI. Pracodawca musi też zapewnić, aby kierowca posiadał określone dokumenty w postaci elektronicznej lub papierowej:

●      kopia zgłoszenia oddelegowania,

●      listy przewozowe potwierdzające wykonanie usług transportowych na terenie Polski, a także listy przewozowe z których wynika, że możliwe jest wykonanie tego rodzaju, przewozu kabotażowego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE nr 1072/2009,

●      zapisów z tachografu.

Ustawa zawiera też liczne wyłączenia podmiotowe dotyczące rodzaju kierowców do których nie będzie mieć zastosowania (np. delegowanych do pracy w oddziale, zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej, pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej) oraz wyłączenia przedmiotowe co do niektórych rodzajów usług transportowych wykonywanych na terenie Polski (nie stosuje się do tranzytu, przewozu dwustronnego, etc.).

Co istotne, przepisy określają także obowiązki przewoźników z państw poza UE w zakresie delegowania kierowców. Wynika to z faktu, że w art. 1 ust. 10 dyrektywy 2020/1057 wskazano przedsiębiorstwa transportowe mające siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim UE nie mogą być traktowane w sposób bardziej uprzywilejowany niż przedsiębiorstwa mające siedzibę w państwie członkowskim, w tym w trakcie wykonywania przewozów na podstawie umów dwustronnych lub wielostronnych przyznających dostęp do rynku unijnego lub jego części. Dlatego ustawa przewiduje m.in obowiązek przesłania na żądanie organu przez przewoźnika z państwa trzeciego dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia kierowcy oraz warunków jego zatrudnienia (art. 14).

Ewa Sławińska-Ziaja

Radca prawny w Trans Lawyers Kancelaria Prawna

Powiązane artykuły

OBSERWUJ NAS!

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok

 

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER

Zapisz się do newslettera


Zrównoważony rozwój

Opinie

Po godzinach

Zapowiedź