wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościPorozumienie w sprawie emisji CO2 przez pojazdy o dmc powyżej 7,5 t

Porozumienie w sprawie emisji CO2 przez pojazdy o dmc powyżej 7,5 t

Rada Europy i negocjatorzy Parlamentu Europejskiego osiągnęli 18 stycznia 2024 roku tymczasowe porozumienie w sprawie norm emisji CO2 dla ciężkich pojazdów użytkowych.

W ten sposób Unia Europejska chce realizować politykę zmierzającą do osiągnięcia „neutralności” klimatycznej do 2050 r. Wniosek ma być również zachętą do zwiększenia udziału pojazdów „zeroemisyjnych” (ZEV) w unijnej flocie ciężkich pojazdów użytkowych (HDV), przy utrzymaniu innowacyjności i konkurencyjności branży.

Porozumienie oczekuje na formalne przyjęcie przez obie instytucje.

Reguła i wyjątki

Oba organy zgodziły się rozszerzyć zakres rozporządzenia, aby podlegały mu prawie wszystkie nowe pojazdy ciężkie, w tym ciężarówki, autobusy oraz naczepy i przyczepy. Zwolnione z redukcji emisji CO2 będą:

  • pojazdy małych producentów zaopatrujących górnictwo, leśnictwo i rolnictwo,
  • pojazdy używane przez wojsko i straż pożarną,
  • pojazdy służące ochronie ludności, porządku publicznego i opiece medycznej.

Tymczasowe porozumienie rozszerza również zakres rozporządzenia na pojazdy specjalne i specjalizowane, takie jak śmieciarki czy betonomieszarki. Zostaną one nim objęte dopiero od 2035 roku. Komisja rozważa możliwość zastosowania projektowanych przepisów do lżejszych pojazdów użytkowych o masie całkowitej do 5 t.

Porozumienie dotyczy również pojazdów po modernizacji, czyli spalinowych przekształconych w „zeroemisyjne”. Do 2025 r. Komisja Europejska ma przyjrzeć się potrzebie ułatwienia wprowadzania na rynek zmodernizowanych pojazdów w ramach ujednoliconych zasad homologacji.

Nowe cele redukcji emisji CO2

Rada i parlament utrzymały cele określone przez Komisję Europejską we wniosku na rok 2030 (45%), 2035 (65%) i 2040 (90%), oprócz celu redukcji emisji o 15% do 2025 r., który został przewidziany w obecnym rozporządzeniu. Cele te będą dotyczyć ciężkich pojazdów użytkowych o dmc 7,5 t, w tym autobusów.

Poziom redukcji emisji dla przyczep określono na 7,5%, a dla naczep na 10%. Wprowadzono również definicję „e-naczepy”. Ma to zapewnić jasność prawa i dostosować istniejące rozporządzenie do postępu technicznego w budowie zelektryfikowanych naczep oraz ich potencjał w redukcji emisji CO2.

Proponowana poprawka w szczególny sposób traktuje autobusy miejskie. Wprowadza dla nich cel redukcji emisji średnio o 90% do 2030 r. oraz o 100% do 2035 r. Zwolniono z tego obowiązku autobusy międzymiastowe, które mają być traktowane jak autokary i inne ciężkie pojazdy użytkowe.

Weryfikacja

Wpływ zmian w rozporządzeniu oceni Komisja Europejska w 2027 roku. Komisja sprawdzi też możliwość opracowania jednolitych metod oceny i emisji CO2 w całym okresie eksploatacji ciężkich pojazdów użytkowych. Określi też rolę współczynnika korekcji emisji dwutlenku węgla (CCF) we wdrażaniu „zeroemisyjnych” pojazdów. Ocenie zostanie poddany również sposób rejestrowania ciężkich pojazdów użytkowych napędzanych wyłącznie paliwami „neutralnymi” z punktu widzenia emisji CO2.

Powiązane artykuły

OBSERWUJ NAS!

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok

 

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER

Zapisz się do newslettera


Zrównoważony rozwój

Opinie

Po godzinach

Zapowiedź