wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościITD stanie się formacją mundurową

ITD stanie się formacją mundurową

Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia 2023 r. projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego (ITD), który ma na celu podniesienie poziomu efektywności jej działań.

Nowe rozwiązania pozytywnie wpłyną na skuteczniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego inspekcji, w tym umożliwienie dyslokacji funkcjonariuszy oraz prowadzenie kontroli drogowych, także w pełnym zakresie w porze nocnej, w niedziele i święta. Projektowane przepisy umożliwią sprawną intensyfikację działań kontrolnych na polskich drogach w określonym miejscu i czasie, np. w przypadku lokalnie występujących negatywnych zjawisk związanych z ruchem samochodów ciężarowych lub łamaniem przepisów przez nieuczciwie działających przewoźników drogowych, w szczególności z państw spoza UE.

— Potrzeba sprawnego działania funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego ma szczególne znaczenie w przypadku sytuacji nagłych i nieprzewidywalnych. Sprawne zarządzanie profesjonalnie przygotowanymi funkcjonariuszami inspekcji, pozwalające na bezpośrednie reagowanie na zaistniałe zdarzenia, korzystnie wpłynie na skuteczność przeprowadzanych kontroli, a tym samym na ochronę krajowego rynku wewnętrznego przewozów drogowych przed nieuczciwą konkurencją — powiedział minister infrastruktury Alvin Gajadhur.

Najważniejsze rozwiązania:

– przekształcenie Inspekcji Transportu Drogowego w formację umundurowaną,

– nadanie inspektorom ITD statusu funkcjonariuszy, tak jak jest to obecnie przewidziane w odniesieniu do pozostałych służb kontrolnych dokonujących kontroli przewozów drogowych,

– uregulowanie w sposób kompleksowy pragmatyki służbowej pracowników ITD, czyli przepisów w randze ustawy, regulujących kwestie związane ze stosunkiem pracy,

– umożliwienie swobodnej alokacji funkcjonariuszy na obszarze całego kraju oraz prowadzenia skoordynowanych i kompleksowych kontroli drogowych i kontroli w siedzibie przedsiębiorcy.

Powiązane artykuły

OBSERWUJ NAS!

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok

 

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER

Zapisz się do newslettera


Zrównoważony rozwój

Opinie

Po godzinach

Zapowiedź