piątek, 19 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościPolski producent w światowej czołówce: S-LOCK gwarancją najwyższych standardów zabezpieczeń transportowych

Polski producent w światowej czołówce: S-LOCK gwarancją najwyższych standardów zabezpieczeń transportowych

Każdego roku UE notuje straty w łańcuchu dostaw. Wynikają one z kradzieży, zaginięcia lub utraty towarów i sięgają setek milionów euro. Wartościowe transporty, takie jak leki, elektronika czy banderole akcyzowe, są zabezpieczane zgodnie ze standardem TAPA TSR1. Seris Konsalnet to jedna z dwóch firm w Polsce, które oferują najnowsze rozwiązanie zgodne z tym standardem – S-LOCK.

Przestępczość przeciwko ładunkom w regionie EMEA osiągnęła rekordowe poziomy, wpływając na łańcuchy dostaw w 90 krajach. Od stycznia 2022 r. do sierpnia 2023 r. organizacja TAPA odnotowała kradzieże ładunków o wartości ponad 332 mln euro. Przekłada się to na dzienne straty wynoszące ponad 568 tys. euro. Warto podkreślić, że w tym czasie odnotowano aż 25 tys. kradzieży ładunków. Jednak zaledwie w 17% przypadków możliwe było dokładne oszacowanie strat finansowych. W Polsce zgłoszono 222 incydenty kradzieży ładunków, z których dla 130 (58,5%) dostępne były dane o stratach finansowych. Wyniosły one łącznie 5 mln euro.

Niewystarczające zabezpieczenia

Największym problemem w transporcie kołowym, według danych TAPA, jest brak bezpiecznych miejsc do parkowania. To sprzyja kradzieżom ładunków – mówi Paweł Turniak, dyrektor ds. systemów GPS w Seris Konsalnet. – W Unii Europejskiej brakuje ok. 100 tys. miejsc do parkowania. Kradzież z naczepy z plandeką lub źle zabezpieczonej typu furgon to nic trudnego, a dzięki rynkowi elektronicznemu towar jest bardzo łatwy do sprzedaży.

Firmy spedycyjne i logistyczne stosują różnorodne zabezpieczenia mechaniczne w naczepach, takie jak kłódki czy łańcuchy. Przy ładunkach o wysokiej wartości, jak leki, elektronika czy produkty akcyzowe, są one niewystarczające. Zazwyczaj nie spełniają też norm bezpieczeństwa.

Seris Konsalnet S-LOCK
S-LOCK składa się z fizycznego zamka z siłownikami.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć straty, organizacja TAPA (Transported Asset Protection Association) współpracując z globalnymi producentami wyrobów wysokiej wartości, dostawcami usług logistycznych, a także lokalnymi i międzynarodowymi agendami ustawodawczymi, opracowała wymagania bezpieczeństwa dla transportu drogowego ładunków przemieszczanych w łańcuchu dostaw. Standard TAPA TSR zawiera minimalne wymagania, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo logistyczne, realizując transport drogowy wyrobów o wysokiej wartości oraz wyrobów narażonych na zwiększone ryzyko kradzieży. Standard umożliwia przeprowadzenie niezależnej oceny jednostki certyfikującej akredytowanej przez TAPA, w stosunku do wymagań określonych dla jednego z trzech poziomów bezpieczeństwa – 1, 2, 3. Poziom 1 odpowiada najwyższym standardom zabezpieczeń.

S-LOCK ustanawia nowe standardy

Najwyższy możliwy poziom zabezpieczeń – TSR 1 – spełnia rozwiązanie S-LOCK. Jest to mechaniczno-elektroniczne zabezpieczenie, które gwarantuje bezpieczeństwo towarów o wysokiej wartości i minimalizuje ryzyko strat.

Zabezpieczenie to składa się z fizycznego zamka z siłownikami. Jest on instalowany w drzwiach naczepy. Możne go otwierać zdalnie spedytor z poziomu aplikacji lub – w przypadku braku zasięgu – kierowca przy wykorzystaniu jednorazowych kodów i łączności Bluetooth.

Nie tylko zamek

Zabezpieczenie ładunku to nie tylko zamek. System składa się także z wewnętrznych czujników otwarcia, wzmocnienia drzwi płytami stalowymi oraz stalowych rygli blokujących drzwi w czterech punktach. Burty i dach naczepy zostają wyposażone w obwód indukcyjny. Wykryje on próbę włamania z pominięciem drzwi.

Rozwiązanie S-LOCK współpracuje z systemem monitorującym Seris Smart GPS. Pozwala to na ciągły monitoring położenia pojazdu, dwustronną rejestrowaną komunikację z kierowcą oraz rejestrowanie stanu otwarcia i zamknięcia drzwi naczepy. Zapewnia także natychmiastową reakcję w sytuacjach alarmowych.

Podobne rozwiązania oferowane w innych krajach są znacznie mniej zawansowane i dużo droższe – podkreśla Paweł Turniak. – Rozwiązanie S-LOCK jest skuteczniejsze, spełnia normy TAPA TSR 1, a koszt to zaledwie kilkanaście tys. zł dla jednej naczepy. To ułamek ceny innych rozwiązań oferowanych na ternie UE.

Powiązane artykuły

OBSERWUJ NAS!

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok

 

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER

Zapisz się do newslettera


Zrównoważony rozwój

Opinie

Po godzinach

Zapowiedź