piątek, 24 maja, 2024
Strona głównaAktualnościMinistrowie dyskutowali o Euro 7

Ministrowie dyskutowali o Euro 7

4 lipca 2023 r. spotkali się w Berlinie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister transportu i infrastruktury cyfrowej Niemiec Volker Wissing.

Ministrowie rozmawiali o możliwości zwiększenia finansowania inwestycji w strategiczną infrastrukturę transportową podwójnego przeznaczenia (cywilnego i militarnego) w ramach unijnego funduszu CEF „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility). Poruszyli również kwestię nowej normy emisji spalin Euro 7

Ważne szlaki

Minister Andrzej Adamczyk stwierdził, że śródokresowy przegląd perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 jest okazją, aby wzmocnić ten instrument finansowy, gdyż ramy finansowe Unii Europejskiej muszą szerzej uwzględniać środki na kluczowe inwestycje transportowe.

— Obecna sytuacja geopolityczna, agresja rosyjska na Ukrainie i nieprzewidywalność sytuacji za szeroko rozumianą wschodnią granicą Unii Europejskiej pokazała niezbicie, że niezbędne są inwestycje w infrastrukturę transportową, która będzie służyła nie tylko celom cywilnym, ale także mobilności wojskowej dla wspólnego europejskiego bezpieczeństwa. Inwestycja w te projekty jest inwestycją we wspólne bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W tym kontekście minister Adamczyk wskazał na znaczenie połączeń transportowych do Ukrainy oraz na osi Północ-Południe Europy, w tym tworzony przez Polskę i inne państwa regionu drogowy szlak Via Carpatia, jego przyszły kolejowy komponent Rail Carpatia oraz ważne z perspektywy geostrategicznej korytarze transportowe Via Baltica i Rail Baltica.

— Strategiczne inwestycje powinny mieć zagwarantowany odpowiedni poziom finansowania ze środków Unii Europejskiej. Każde dodatkowe pieniądze na rozwój infrastruktury transportowej podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania w Europie Środkowej to wzmocnienie bezpieczeństwa nie tylko Polski, regionu, ale i całej Unii Europejskiej — zaznaczył minister Adamczyk.

Uwaga na Euro 7

Ministrowie omówili także stan toczących się negocjacji na forum Unii Europejskiej w sprawie określenia norm emisji spalin Euro 7. Wprowadzenie tej nowej normy ma na celu zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń z transportu drogowego. Projekt rozporządzenia UE w tej sprawie Komisja Europejska opublikowała w lutym br.

— Realizacja celów klimatycznych w transporcie musi uwzględniać możliwości gospodarek poszczególnych państw. Narzucanie przez UE zbyt ambitnych celów klimatycznych może powodować zwiększenie wykluczenia komunikacyjnego — stwierdził minister Andrzej Adamczyk w dyskusji na temat nowej normy emisji spalin Euro 7.

Powiązane artykuły

OBSERWUJ NAS!

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok

 

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER

Zapisz się do newslettera


Zrównoważony rozwój

Opinie

Po godzinach

Zapowiedź