sobota, 9 grudnia, 2023
Strona głównaAktualnościPolski transport boi się inflacji

Polski transport boi się inflacji

Z barometru EFL na III kwartał tego roku wynika, że 50,5% firm uważa, że kondycja ich biznesu w najbliższych miesiącach pogorszy się z powodu inflacji.

To o 8 pp. mniej niż kwartał wcześniej. Najbardziej zagrożone inflacją są firmy handlowe oraz branża hotelarska i gastronomiczna (tzw. HoReCa) – po 59% wskazań. Natomiast transport, który kwartał temu czuł się najbezpieczniej, jest jedynym sektorem, w którym wzrasta obawa przed inflacją z 32,5% do 47,5%. Z drugiej strony, coraz mniej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) obawia się negatywnych skutków wojny w Ukrainie: z 22,5% w II kwartale br. do 17% w III kwartale br.

– Z trwającą pandemią czy wojną w Ukrainie przedsiębiorcy potrafili się oswoić. Negatywne skutki tych wydarzeń w szczególności w początkowym okresie wywoływały niepokój, zmuszały do podejmowania nieplanowanych działań. Z czasem jednak „stawały się codziennością” i budziły mniejsze obawy. Inaczej jest jednak z inflacją, która utrzymuje się od kilku miesięcy na tzw. płaskowyżu i perspektywa zejścia z niego nie jest zbyt optymistyczna. Naturalnie więc ten czynnik wywołuje negatywne emocje wśród przedsiębiorców, w szczególności reprezentujących takie branże jak hotelarstwo i gastronomia, handel czy produkcja. Polacy odczują to także w swoich portfelach, nie tylko robiąc codzienne zakupy, ale planując wyjazdy w sezonie urlopowym – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Inflacja najbardziej boli najmniejszych…

Z barometru EFL na III kwartał tego roku wynika, że inflacja, która w czerwcu 2023 roku wyniosła 11,5% (dane GUS), wciąż wywołuje obawy wśród polskich przedsiębiorców. 50,5% uważa, że „odbije się” ona negatywnie na prowadzonej działalności w najbliższych miesiącach. W stosunku do poprzedniego pomiaru (II kwartał br.) grupa ta jest jednak mniejsza o 8 pp. (58,5% w II kwartale br.). Zwiększył się natomiast odsetek przedsiębiorców przewidujących stagnację sytuacji z 30% do 37,5%.

Biorąc pod uwagę wielkość firmy – im większa firma tym mniej obawia się negatywnego wpływu inflacji na swój biznes. 42,5% średnich firm uważa, że przez wysoką inflację ich działalność gospodarcza w najbliższych miesiącach może ulec pogorszeniu. W grupie małych firm ten odsetek wynosi 51%, a wśród mikro – 54,5%.

inflacji

…oraz handel i transport

Wśród 5 z 6 badanych sektorów (budownictwo, handel, hotelarstwo i gastronomia, przemysł, usługi) widać spadające obawy o wpływ inflacji na prowadzony biznes. Największy odsetek przedsiębiorców, którzy obawiają się o ten czynnik, występuje w branży handlowej (59% wskazań, spadek o ponad 14 p.p. w stosunku do II kwartału) oraz HoReCa (59% wskazań, spadek o ponad 21 p.p. w stosunku do II kwartału).

Z odwrotną sytuacją, niż to miało miejsce w poprzednim kwartale, mamy do czynienia w branży transportowej. W II kwartale była tutaj najmniej liczna grupa pesymistów inflacyjnych. Tym razem na negatywny wpływ inflacji na biznes transportowy wskazuje 47,5% zapytanych. Trzy miesiące wcześniej było to 32,5%.

Z wojną w tle

Z trzeciego barometru EFL na 2023 rok wynika, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce czują się coraz bardziej oswojone ze skutkami toczonej za naszą wschodnią granicą wojną. 17% ankietowanych odpowiedziało, że w związku z wojną na terytorium Ukrainy, kondycja ich firmy w ciągu najbliższych sześciu miesiącach pogorszy się. W II kwartale uważało tak 22,5% przedsiębiorców. Większość, bo 73%, odpowiedziała, że ich sytuacja pozostanie bez zmian, a nikt nie wskazuje na poprawę kondycji.

Główny odczyt barometru EFL na III kwartał 2023 roku wynosi 48,1 pkt. i jest o 0,4 pkt. wyższy niż poprzedni pomiar.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 6 do 30 marca 2023 roku.

Powiązane artykuły

OBSERWUJ NAS!

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok

 

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER

Zapisz się do newslettera


Zrównoważony rozwój

Opinie

Po godzinach

Zapowiedź