sobota, 9 grudnia, 2023
Strona głównaAktualnościWzorowy Kierowca 2023

Wzorowy Kierowca 2023

Podczas zlotu Master Truck firma Lontex po raz kolejny przedstawiła wyniki konkursu na Wzorowego Kierowcę.

Stanowisko firmy Lontex znajdowało się w sektorze D12, gdzie można było zapoznać się z ofertą oraz przetestować produkty marki Tekson, VDO i szeroką gamę asortymentu BHP. Charakterystycznym elementem były w tym roku żółte torby #ogarniamypakietmobilności.

Lontex: coraz więcej uczestników

Prowadzony przez Lontex konkurs na 'Wzorowego Kierowcę z roku na rok przyciąga coraz liczniejszą rzeszę chętnych. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 200 osób, wśród których firma wykrywła wiele wykroczeń, wynikających głównie z niewiedzy. Każdy uczestnik konkursu miał możliwość indywidualnie omówić powstałe nieprawidłowości, przyczynę, skutki oraz tok prawidłowego postępowania.

Konkurs ma za zadanie zwiększyć świadomość kierowców co do prawidłowego stosowania przepisów dotyczących norm czasu pracy, odpoczynków oraz obsługi tachografów, co ma przyczynić się do zwiększenia „spokoju” kierowcy, choćby w przypadku kontroli drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

lontex

Zwycięzcy konkursu Wzorowy Kierowca 2023

I miejsce – Ozga Paweł – Wzorowy Kierowca 2023

Nagroda główna: Lodówka sprężarkowa samochodowa o wartości 1600 zł

II miejsce – Więcek Łukasz

Nagroda: zestaw narzędzi o wartości 1050 złotych

III miejsce – Lignar Szymon

Nagroda: zestaw narzędzi o wartości 571 złotych

Zwycięzcom gratulujemy, życzymy szerokiej drogi i dalszej bezpiecznej jazdy!

lontex

326 000 zł kar dla kierowców – dane statystyczne

Poniżej przedstawiamy dane statystyczne dotyczące wykrytych wykroczeń bazując na punktacji „Oceny ryzyka w zakresie występowania naruszeń” (kontrola danych z okresu ostatniego kwartału):

Bardzo poważne wykroczenia: 3467 pkt

1 pkt – przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone (12h≤ …);

5 pkt – przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenie pojazdu wynoszącego 4,5 godz. przed zrobieniem sobie przerwy (6h≤ …);

5 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego dziennego okresu odpoczynku, jeżeli skrócenie jest dozwolone (…<7h);

1 pkt – niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego czasu odpoczynku (3h+(…<7h));

1 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. dziennego okresu odpoczynku w przypadku załogi kilkuosobowej (…<7h);

147 pkt – regularny tygodniowy okres odpoczynku lub dowolny tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany w pojeździe

75 pkt – przedsiębiorstwo transportowe nie organizuje pracy kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowców

214 pkt – niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych w stosowanych przypadkach;

3000 pkt – niemożność okazania zapisów odręcznych i wydruków sporządzonych w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni;

7 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi od 6 go 9 godz. (…≤ 10min);

7 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godz. (…≤ 20min);

4 pkt – dobowy czas pracy w każdym okresie 24 godz. kiedy wykonywana była praca w porze nocnej, jeżeli nie zostało przyznane odstępstwo na podstawie art.8 (13h≤ …).

Poważne naruszenia: 88 pkt.

4 pkt – przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone (11h≤ …<12h);

14 pkt – przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenie pojazdu wynoszącego 4,5 godz. przed zrobieniem sobie przerwy (5h≤ …<6h);

7 pkt – niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone (8h30≤…<10h);

11 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego okresu odpoczynku, jeżeli skrócenie jest dozwolone (7h≤…<8h);

3 pkt – niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego czasu odpoczynku (3h+(7h≤…<8h));

1 pkt – przekroczenie 6 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim tygodniowym okresie odpoczynku

7 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi od 6 go 9 godz. (10…≤ 10min);

8 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godz. (20<…≤ 30min);

33 pkt – dobowy czas pracy w każdym okresie 24 godz. kiedy wykonywana była praca w porze nocnej, jeżeli nie zostało przyznane odstępstwo na podstawie art.8 (11h≤ …<13h).

Mniejszej wagi naruszenia: 284 pkt.

7 pkt – przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin., jeżeli jego wydłużenie do 10 godz. nie jest dozwolone (9h< …<10h);

42 pkt – przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone (10h< …<11h);

2 pkt – przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazd (56h< …<60h);

8 pkt – przekroczenie łącznego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni (90h<…<100h);

168 pkt – przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenie pojazdu wynoszącego 4,5 godz. przed zrobieniem sobie przerwy (4h30< …<5h);

6 pkt – niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone (10h≤…<11h);

34 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego dziennego okresu odpoczynku, jeżeli skrócenie jest dozwolone (8h≤…<9h);

10 pkt – niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego czasu odpoczynku (3h+(8h≤…<9h));

3 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. dziennego okresu odpoczynku w przypadku załogi kilkuosobowej (8h≤…<9h);

2 pkt – niespełnienie wymogu 24 godz. skróconego tygodniowego okresu odpoczynku (22h≤…<24h);

1 pkt – niespełnienie wymogu 45 godz. tygodniowego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone (42h≤…<45h);

1 pkt – przekroczenie 6 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim tygodniowym okresie odpoczynku (…<3h);

Jak można zauważyć najwięcej naruszeń, jakie wykazują powyższe dane statystyczne są wynikiem błędnej obsługi tachografu. Błędy te w dużej mierze polegają na braku wpisu kraju rozpoczęcia/zakończenia, nieprawidłowym operowaniem selektorem tachografu w zakresie aktywności, nieprawidłowym wpisie manualnym lub też nieprawidłowym zastosowaniem funkcji „specjalnych” – OUT/PROM/KOLEJ.

Warto również podkreślić, że suma naruszeń za weryfikowany kwartał wyniosła:

326 100 złotych dla kierowców

98 600 złotych dla przedsiębiorstw

Powiązane artykuły

OBSERWUJ NAS!

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok

 

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER

Zapisz się do newslettera


Zrównoważony rozwój

Opinie

Po godzinach

Zapowiedź