sobota, 9 grudnia, 2023
Strona głównaAktualnościNowa strategia Grupy Wielton

Nowa strategia Grupy Wielton

Wg strategii na lata 2023 – 2027 skonsolidowane przychody Grupy Wielton w 2027 r., z uwzględnieniem fuzji i przejęć, mają wynieść ok. 1,5 mld euro, wobec 732 mln euro w 2022 r.

Wolumen sprzedaży zwiększy się w tym okresie z 23,2 tys. do ok. 45 tys. sztuk pojazdów.

– Grupa Wielton ma ambicje umacniania się na pozycji europejskiego lidera rynku naczep. Stworzona przez nas strategia na lata 2023 – 2027 przewiduje podwojenie sprzedaży wolumenowej do ok 45 tys. sztuk i przychodów do blisko 1,5 mld euro. Wzrost ten realizowany będzie w oparciu o rozwój organiczny i poprzez akwizycje. Grupa rozwijać się będzie na wszystkich strategicznych kierunkach, poza Rosją i Białorusią. Pozwoli to na zbudowanie prawie 13% udziałów w europejskim rynku naczep. W tak dynamicznym rozwoju priorytetem pozostanie stabilna kondycja finansowa Grupy z bezpiecznym wskaźnikiem długu netto do EBITDA na poziomie ok. 2,5, w czym pomoże prognozowana na 2027 rok 8% marża EBITDA. Kluczowym motorem dynamicznego wzrostu grupy w okresie trwania strategii będzie realizacja planów działań opartych na głównych mega trendach światowej gospodarki tj. personalizacji, digitalizacji z wykorzystaniem rozwiązań AI oraz na zrównoważonym rozwoju – mówi Paweł Szataniak, prezes zarządu Grupy Wielton.

Rozwój i dywersyfikacja

Zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2023–2027 skonsolidowane wolumeny sprzedaży, z uwzględnieniem fuzji i przejęć, wyniosą w 2027 r. ok. 45 tys. sztuk pojazdów w porównaniu do poziomu 23,2 tys. sztuk w 2022 r. (wzrost o 93%). W tym samym okresie skonsolidowane przychody Grupy powinny zwiększyć się z 732 mln euro do ok. 1,5 mld euro. W 2027 r. w wyniku zarówno rozwoju organicznego, jak i akwizycji stopa marży EBITDA osiągnie wartość 8%. Relacja długu netto do EBITDA powinna zostać utrzymana na bezpiecznym dla finansów grupy poziomie ok. 2,5.

Grupa zakłada, że jej udziały w europejskim rynku produktów drogowych rejestrowanych zwiększą się z 6,7% w 2022 r. do około 13% w 2027 r. Firma będzie się rozwijać na wszystkich kierunkach strategicznych, poza Rosją i Białorusią. Większościowe udziały w sprzedaży Grupy utrzymają Polska, Francja i Wielka Brytania. Strategia zakłada większą dywersyfikację sprzedaży. Udział pozostałych rynków w wolumenach grupy wzrośnie z 36% do 48%.

Grupa Wielton planuje zwiększać wolumeny sprzedaży oraz udziały we wszystkich kluczowych grupach produktowych: blisko połowa wzrostu będzie pochodzić z największej grupy: naczep uniwersalnych. Silne wzrosty odnotują również m.in. wywrotki.

Ponadto, sprzedaż będzie wsparta dodatkowymi usługami, m in. w oparciu o własną telematykę oraz różnorodne rozwiązania ABERG. Szczególne znaczenie dla poprawy konkurencyjności grupy będzie miał rozwój technologii produkcyjnych w oparciu o automatyzację oraz robotyzację produkcji.

Cele strategii Grupy Wielton

grupy wielton

Aby osiągnąć zamierzone wartości wskazane w celach ilościowych, Grupa Wielton planuje zrealizować następujące cele jakościowe:

I.     Personalizacja – rozwój oferty w kierunku unikalnych wartości dodanych dla klientów.

II.    Digitalizacja – transformacja cyfrowa, robotyzacja, automatyzacja, telematyka oparta o AI.

III.   Zrównoważony rozwój – redukcja śladu węglowego, wspieranie lokalnych społeczności, federacyjny model zarządzania.

IV.    Kapitał ludzki – „Family Corp”, zarządzanie talentami, sukcesją przywództwem.

V.     Innowacyjne rozwiązania – produktowe i produkcyjne.

Kluczowe perspektywy, w obrębie których grupa będzie realizowała założenia strategii to:

1.     Podejście do rynku.

2.     Model operacyjny.

3.     ESG (społeczna i środowiskowa odpowiedzialność biznesu).

4.     HR (kadry).

5.     Digitalizacja.

6.     Projekty rozwojowe.

7.     M&A (fuzje i przejęcia).

Powiązane artykuły

OBSERWUJ NAS!

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok

 

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER

Zapisz się do newslettera


Zrównoważony rozwój

Opinie

Po godzinach

Zapowiedź