sobota, 13 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościRaport OTOMOTO Insights - rok wzrostów

Raport OTOMOTO Insights – rok wzrostów

Wyraźny wzrost liczby rejestracji samochodów, poprawa nastrojów konsumenckich, droższe samochody na rynku i wydłużony czas potrzebny na sprzedaż modelu. Rynek motoryzacyjny w roku 2023 roku cechowały wzrosty i jeden istotny spadek – inflacji. Najnowszy raport OTOMOTO Insights to podsumowanie kondycji rynku motoryzacyjnego w ubiegłym roku.

Jak wynika z raportu OTOMOTO Insights sytuacja na rynku motoryzacyjnym jest bezpośrednio powiązana z kondycją całej gospodarki. Wskaźniki makroekonomiczne pozwalają na optymizm i wyraźniej niż w poprzednich latach rysują najbliższą przyszłość rynku motoryzacyjnego. Jedną z najważniejszych i najbardziej zauważalnych zmian dla całej gospodarki roku 2023 był spadek poziomu inflacji, który w grudniu 2023 roku był najniższy od początku 2022 roku.

Obserwacja rynku pozwala na zebranie różnych obszarów, które łączy jeden aspekt: tendencja wzrostowa:

1.     Wzrost wskaźnika ufności konsumenckiej i realny wzrost płac w drugiej połowie roku

Z publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych na temat bieżącej i wyprzedzającej ufności konsumenckiej, w 2023 roku, można wyciągnąć wnioski o pozytywnym trendzie nastrojów kupujących. Składały się na nie m.in. poprawa oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych i ocena sytuacji ekonomicznej w kraju. Wskaźniki ufności konsumenckiej GUS, bieżące i wyprzedzające na grudzień 2023 roku przewyższały wynik z ostatniego miesiąca 2022 roku o ponad 20 punktów procentowych.

2.     Wzrost sprzedaży samochodów, motocykli i części

W ostatnim kwartale 2023 roku wyraźnie zaznaczył się wzrost sprzedaży dóbr trwałych przez podmioty sprzedające samochody, motocykle i części, w listopadzie zanotowano wzrost na poziomie niemal 12% w porównaniu do tego miesiąca w poprzednim roku. Pomimo spektakularnego wzrostu w kategorii, ogólna sprzedaż detaliczna w listopadzie 2023 nieznacznie spadła rok do roku m.in. w związku ze spadkiem sprzedaży paliwa, które na początku ostatniego kwartału 2023 roku wielu kierowców kupowało na zapas.

3.     Wzrost rejestracji pojazdów w Polsce

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, w ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce aż 14% więcej aut niż w poprzednim roku. To jasny sygnał poprawy sytuacji na rynku motoryzacyjnym, wysokiej dostępności samochodów i dużej otwartości na kupowanie aut przez konsumentów. Proporcje rejestracji pozostają podobne, jak w poprzednich latach, dominują samochody używane, pozostawiające w mniejszości nowe i importowane pojazdy.

4.     Wzrost cen pojazdów

Ceny samochodów wystawianych na OTOMOTO w 2023 roku wzrosły średnio o 10%. Wynika to z tego, że do sprzedaży trafia coraz więcej droższych samochodów. Mediana ceny, czyli „środkowa” wartość oferowanych do sprzedaży samochodów tylko między III a IV kwartałem wzrosła o 6,4%, nieproporcjonalnie bardziej w stosunku do stopy inflacji i wzrostu płac w tym okresie. W stosunku do zeszłego roku  zmieniła się przy tym proporcja aktywnych ogłoszeń samochodów w cenie niższej niż 50 tysięcy złotych, spadła ona z 55% do 51%

5.     Wzrost wysokości kredytów na samochód

Choć ogólne zadłużenie gospodarstw domowych według GUS spada, część kupujących decyduje się w obliczu rosnących cen samochodów na zakup samochodu z finansowaniem. Porównując średnią wysokość kredytów na zakup samochodu udzielanych za pośrednictwem OTOMOTO Pay w pierwszej połowie 2023 roku do kwot z końca roku 2023 widać niemal 25% wzrost wysokości zobowiązań. W grudniu średnia kwota kredytu na samochód przekroczyła 40 tysięcy złotych.

6.     Wzrost liczby dni potrzebnych na sprzedaż samochodu

Sprzedający samochody w 2023 roku musieli wykazywać się znacznie większą cierpliwością niż w poprzednim roku. Samochody we wszystkich segmentach średnio sprzedawały się wolniej, niezależnie od tego, czy pod lupę weźmie się typ nadwozia czy rodzaj paliwa. Na platformie OTOMOTO sprzedający samochody elektryczne utrzymywali aktywną ofertę dwa razy dłużej niż w 2022 roku. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na długość sprzedaży samochodów, nie tylko elektrycznych, jest wysoka dostępność aut na rynku. Kupujący mają dziś więcej czasu na podejmowanie decyzji i wybór modelu w pełni spełniającego ich potrzeby.

Mała stabilizacja?

Choć rok 2023 był rokiem zmian na rynku, przyniósł perspektywę stabilizacji. Sytuacja na rynku zaczyna przypominać tę sprzed pandemii, a choć ceny samochodów różnią się od tych sprzed ponad 5 lat, to ich dostępność i konsumencka otwartość na zakup składają się na optymistyczne prognozy. Zmienia się sposób sprzedaży samochodów, poszerza wiedza kupujących, którzy czerpią ją z internetu i ich ścieżka zakupu. Z tego powodu warto śledzić dane o rynku i na ich podstawie na bieżąco dostosowywać ofertę i strategię. Obszarem w którym zmiany są szczególnie widoczne, jest rynek pojazdów zeroemisyjnych: szybkość i wysoka dynamika zmian jest tu powiązana ściśle z ciągle niewielkim wolumenem sprzedaży tego rodzaju samochodów. Szczegółowe podsumowanie sytuacji na rynku motoryzacyjnym w roku 2023 zostało zebrane w raporcie OTOMOTO Insights.

Perspektywa i preferencje kupujących zostaną przedstawione w raporcie Internetowy Samochód Roku 2023, premiera już wkrótce.

Powiązane artykuły

OBSERWUJ NAS!

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok

 

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER

Zapisz się do newslettera


Zrównoważony rozwój

Opinie

Po godzinach

Zapowiedź